Environment


Mūsu USA (uzņēmuma sociālās atbildības) ceļvedis

Mēs izpildām daudzus projektus ražošanā, apstrādē un saiņošanā, lai kļūtu par ilgtspējīgu kompāniju. Tomēr esmu pārliecināts, ka caurskatāmība ir veids mūsu mērķa sasniegšanai. Tas notiks tikai tad, kad visi kompānijas darbinieki sapratīs mūsu stratēģijas būtību, faktus, iemeslus un pildāmos projektus, un tad visi kopā varēsim īstenot izmaiņas.

Tāpēc 2010. gadā esam sākuši mainīt savus ieradumus birojos, lai darba vide kļūtu ilgtspējīgāka. Svarīgu dzīves daļu mēs pavadām darbavietā un pat relatīvi vienkārši pasākumi var mainīt situāciju. Kopā esam atradusi četrus atšķirīgus kritērijus, kuri bija jāizpilda līdz gada beigām. 2011. gadā tālāk mainījām savus ieradumus pēc četriem jaunajiem kritērijiem, lai darba vide kļūtu ilgtspējīgāka. Lasiet vairāk par mūsu ekoloģiskajiem birojiem.

Kopā ar attīstāmo ekoloģisko biroju stratēģiju un iekšējām apmācībām par dažādiem sociālajiem un ekoloģijas jautājumiem, uz vadību un atbildību ir sākts skatīties radoši. Tādā veidā ir īstenota skandināvu kampaņa „MAN PATĪK AIZSARGĀT AUGUS”. Iznīkstošu sugu augu, tādu kā tējas koks (Camellia sinen sis) herbārijs tika uzstādīts un atjaunots savā tēvzemē Ķīnas tropu mežos netālu no Birmas robežas. Tā ir brīnišķīga kampaņa, kas, var cerēt, pievērsīs uzmanību mūsu planētas bioloģiskās dažādības un ekosistēmas nozīmei. Piemēram, vai zinājāt, ka tropu meži, kas sastāda 7 % no mūsu Zemes platības, ir par mājām vairāk nekā pusei šīs planētas augu un dzīvnieku sugu? Vai arī, ka tropu meži ir vislielākais pasaules aptieku tīkls? Ja jūs vēlētos par to uzzināt vairāk, apmeklējiet mūsu dienasgrāmatu http://newnordicsavesplants.wordpress.com/.
Šodien visi „New Nordic” darbinieki pastāvīgi mēģina īstenot izmaiņas un katru dienu veikt darbības, kas pasargā vidi. Protams, tas ir mūžam nebeidzams darbs un mēs esam kompānija, kas nestāv uz vietas.

Lasiet plašāk par to, kā pasargājot vidi esam izmainījuši papīru.
 
Jūsu drošība – mūsu prioritāte  
RPAVPP* (Riska pārvaldes analīze un vissvarīgākie pārvaldes punkti) ir sistemātiska preventīva attieksme par pārtikas un zāļu drošību, kas domāta fizisko, ķīmisko un bioloģisko briesmu noteikšanai un kas darbojas kā preventīvs pasākums, nevis gala produktu pārskatīšana. RPAVPP tiek lietoti pārtikas rūpniecībā iespējamu pārtikas drošības briesmu noteikšanai, lai uzsāktu galvenos pasākumus, kas zināmi kā vissvarīgākie vadības punkti (VVP) briesmu risku samazināšanai un likvidēšanai. Sistēmu lieto visos pārtikas ražošanas, pagatavošanas procesu, tajā skaitā saiņošanas, izplatīšanas u.tml., posmos. Visos „New Nordic” birojos mēs vadāmies pēc RPAVPP principiem. Jūsu drošība ir mūsu prioritāte.
 
„New Nordic” produkti
Visā pasaulē arvien vairāk cilvēku sāk saprast, ka dabīgie veselības produkti var palīdzēt saglabāt enerģiju un uzlabot dzīves kvalitāti. Kompānijā „New Nordic” mēs tiecamies pilnveidot uztura bagātinātājus ar labu sastāvu, kas var piedalīties „Vitalitātes ceļā” – ilgā, veselīgā un aktīvā dzīvē. Inovatīvo produktu dēļ „New Nordic” veido jaunus tirgus. Daļa no mūsu progresīvā procesa ir tas, ka pastāvīgi pētām sastāvdaļas un atrodam jaunus to izmantošanas veidus. Tie ir produkti, kas tiek ražoti modernās un kontrolējamās ražošanas vietās Skandināvijā. Mūsu „Sudraba kociņa” zīme ir efektīva un droša produkta, ko ražo Skandināvijā, rūpējoties par cilvēkiem un dabu, garantija.

Sastāvdaļas
Tāpat kā patērētājs, kas gūst labumu no mūsu produktiem, ir atsevišķa persona, arī augi ir atsevišķi dzīvi organismi. Vajadzīgo augu un to daļu izvēle ir vesela zinātne. Tā ir gan zinātne, gan arī praktiska prasme, kuras izprašanai un izkopšanai mēs veltījam laiku, liekot lietā to, ko sniedz dažādu pasaules kultūru gadsimtos uzkrātā pieredze. Tas nozīmē, ka dabīgās sastāvdaļas, ko mēs izmantojam, tiek kultivētas un saņemtas no dažādām vietām un kultūrām. To mēs saucam par multikulturālām, globālām un spēcīgām zināšanām.