Privātuma politika

Mēs rūpējamies par Jūsu privātuma un personas datu drošību. Saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Reglamentu (ES) 2016/679 par fizisko personu drošību, personas datu un brīvu tādu datu kārošanu, tiek atcelta Direktīva 95/46/EB (Vispārējais datu aizsardzības reglaments), nodrošinām drošu Jūsu personas datu kārtošanu.
Šajā privātuma politikā varat iepazīties ar savām tiesībām un informāciju par Jūsu personas datu kārtošanu.
Jūsu personas datu pārvaldītājs ir UAB “New Nordic”, juridiskās personas reģistrācijas Nr. 300065428, adrese K. Donelaičio g. 62-506, 44248 Kauņa, tālruņa Nr. +371 67113130, elektroniskā pasta adrese: info@newnordic.lt.

1.    Kādus personas datus neievācam un nekārtojam? 


1.1.    Mēs neievācam Jūsu pārlūkošanas vēstures datus trešo personu mājas lapās un nesaglabājam tos;
1.2.    Mēs nenododam nevienam nekādus datus par Jūsu pārlūkošanu mūsu mājas lapā, no kuriem varētu atpazīt Jūs kā personu;

 

 

2.    Kādus personas datus ievācam un kārtojam?

2.1.    Mēs ievācam un kārtojam tikai tādus Jūsu personas datus, kuri nepieciešami, tiecoties sasniegt mērķus, kuru dēļ šie dati tiek kārtoti.

2.2.    Personas dati, kurus ievācam un kārtojam, kad Jūs iepērkaties:
2.2.1.    Kad Jūs iepērkaties mūsu elektroniskajā mājas lapā www.newnordic.lv, neizveidojot individuālo pieslēgumu, līguma noslēgšanas un realizēšanas laikā mēs ievācam šādus Jūsu personas datus:

 

 • Vārdu;
 • Uzvārdu
 • Tālruņa numuru;
 • Elektroniskā pasta adresi;
 • Jūsu nopirkto preču piegādes adresi. 

 

2.2.2.    Norādīt preču piegādes adresi lūdzam tikai tanī gadījumā, ja, veicot pasūtījumu, vēlaties, lai preces Jūsu ērtībām tiktu piegādātas uz Jūsu norādīto adresi. 

2.3.    Personas dati, kurus ievācam un kārtojam, kad Jūs izveidojot individuālo pieslēgumu mūsu elektroniskajā veikalā, taču neiepērkaties:
2.3.1.    Lai iepirkšanās mūsu elektroniskajā veikalā www.newnordic.lv Jums būtu pēc iespējas ērtāka un ātrāka, Jūs varat izveidot personīgo pieslēgumu. Kad Jūs izveidojat personīgo pieslēgumu, mēs ievācam un kārtojam šādus Jūsu personas datus:

 

 • Vārdu;
 • Uzvārdu
 • Elektroniskā pasta adresi.

 

2.4.    Ievācam un kārtojam personas datus, kurus Jūs mums sniedzat brīvprātīgi:
2.4.1.    Izveidojot personīgo pieslēgumu mūsu elektroniskajā veikalā www.newnordic.lv, Jūs varat sniegt papildus personas datus.

2.5.    Citi personas dati, kurus ievācam un kārtojam, kad Jūs izmantojat mūsu elektronisko veikalu:
2.5.1.    Kad Jūs iepērkaties mūsu elektroniskajā veikalā, Jūsu ērtībām mēs tāpat ievācam un kārtojam šādus personas datus:

 

 • Pirkumu vēsturi;
 • Veikto darbību elektroniskajā veikalā vēsturi;
 • IP adresi; 
 • Maksājumu vēsturi;
 • Jūsu un Mūsu savstarpējās komunikācijas vēsturi, ieskaitot elektronisko saraksti;
 • Trešo personu, kas saņem preci (preces), galveno informāciju;

 

2.5.2.    Norādīt citu personu, kura saņems Jūsu nopirktās preces, varat, ja šī persona piekrīt, ka tiks norādīti šīs personas dati. Sniedzot mums trešo personu, kas saņemt preces, informāciju, Jūs apstiprināt, ka šī persona ir piekritusi, ka drīkst izmantot, lietot un kārtot tās personas datus.

 

3.    Kādēļ ievācam un kārtojam personas datus?

        
3.1.    Jūsu personas datus ievācam un kārtojam tikai noteiktos, konkrēti aprakstītos un likumīgos gadījumos.

3.2.       Līguma noslēgšanas un izpildīšanas laikā tiek kārtoti šādi Jūsu personas dati:
3.3.1.    Lai mēs varētu Jums pārdot Jūsu izvēlētās preces elektroniskajā veikalā www.newnordic.lv, mums obligāti nepieciešams kārtot šādus Jūsu personas datus:

 

 • Vārdu;
 • Uzvārdu
 • Tālruņa numuru;
 • Elektroniskā pasta adresi;
 • Jūsu nopirkto preču piegādes adresi; 
 • IP adresi. 

 

3.3.2.    Norādīt preču piegādes adresi lūdzam tikai tanī gadījumā, ja, veicot pasūtījumu, vēlaties, lai preces Jūsu ērtībām tiktu piegādātas uz Jūsu norādīto adresi

3.4.    Lai mēs varētu pilnveidot savus sniegtos pakalpojumus, kārtojam šādus Jūsu personas datus:
3.4.1.    Analizējam un kārtojam šādus Jūsu personas datus:

 

 • Pirkumu vēsturi;
 • Mūsu elektroniskā veikala pārlūkošanas vēsturi;
 • Maksājumu vēsturi;
 • Atsauksmes par Jūsu pirktajām precēm;
 • Aptauju laikā sniegtās atbildes;
 • Jūsu un Mūsu savstarpējās komunikācijas vēsturi, ieskaitot elektronisko saraksti.

 

3.5.    Tiecoties sniegt Jums piedāvājumus par precēm un mūsu organizējamām akcijām, kārtojam šādus Jūsu personas datus:

 

 • Vārdu;
 • Uzvārdu
 • Elektroniskā pasta adresi.

 

3.5.1.    Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties, lai mēs nekārtotu Jūsu personas datus preču piedāvājumu un mūsu organizējamo akciju dēļ. Iesniegt atteikumu, lai mēs nekārtotu Jūsu personas datus iepriekš norādīto mērķu dēļ, Jūs varat, iesniedzot mums iesniegumu rakstveidā vai pa elektronisko pastu info@newnordic.lv.

3.6.    Jūsu iesniegumu un jautājumu dēļ kārtojam šādus Jūsu personas datus:
3.6.1.    Kārtojam Jūsu personas datus, kurus mums iesniedzāt, izveidojot personīgo pieslēgumu un iepērkoties, kā arī kārtojam Jūsu datus citu iesniegto iesniegumu un jautājumu dēļ. 

 

4.    Personas dati tiek ievākti un kārtoti likumīgi


4.1.    Personas datus ievācam un kārtojam tikai tad, ja:
4.1.1.    Jums pērkot preces, starp Jums un mums tiek noslēgts pirkšanas – pārdošanas līgums, tiek kārtoti Jūsu dati šī nolūka dēļ;
4.1.2.    Jūs reģistrējāties mūsu elektroniskajā veikalā un izveidojāt personīgo pieslēgumu, Jūsu datus kārtojam, Jums vēlāk atkal plānojot pirkt kādas preces;
4.1.3.    Jūs piekrītat, ka mēs kārtojam Jūsu personas datus;
4.1.4.    mēs izpildām noteiktas likumdošanas prasības;
4.1.5.    to norāda Valsts pilnvarota institūcija.

 

5.    Vai varat nepiekrist, ka Jūsu personas dati tiek kārtoti, un tik un tā izmantot WWW.NEWNORDIC.LV  elektronisko veikalu? 


5.1.    Jūs vienmēr varat nepiekrist ar papildus Jūsu personas datu kārtošanu, kas paredzēta tikai analīzes un tirgdarbības nolūkiem. Taču bez obligāto datu sniegšanas izpildīt pasūtījumu, pabeigt pirkumu nebūs iespējams, jo mēs nevarēsim izpildīt tādu pasūtījumu.  

 

6.    KAM tie nodoti personas dati


6.1.    Personas dati tiek nodoti tikai uzticamām trešajām personām, ar kurām esam noslēguši līgumus, un tikai tādā apmērā, cik tas nepieciešams pakalpojumu sniegšanai. Atbilstošu pakalpojumu sniegšanas laikā pārsūtam Jūsu personas datus šiem saviem partneriem:
6.1.1.    Uzņēmumiem, kas nodarbojas ar kurjera pakalpojumiem, un kas Jums piegādā preces uz norādīto adresi;
6.1.2.    Uzņēmumiem, kas nodarbojas ar tirgdarbības un marketinga pakalpojumiem.

6.2.    Jūsu Personas datus tāpat izsniedzam:
6.2.1.    Tiesībaizsardzības iestādēm Lietuvas Republikas juridisko aktu paredzētajā kārtībā;
6.2.2.    Valsts institūcijām un tiesām, kad tādu pienākumu paredz noteiktie tiesību akti.

 

7.    Cik ilgi tiek glabāti personas dati?


7.1.    Jūsu Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams preču iegādei un līguma noslēgšanai, bet ne uz mazāku laiku, kā to mums nosaka juridiskie akti, kuri reglamentē mūsu uzņēmējdarbību. Jūsu Personas dati, kad Jūs piekrītat tādai personas datu kārtošanai, tiek kārtoti un glabāti līdz dienai, kad Jūs atceļat savu piekrišanu.

8.         Ar saviem personas datiem, kas tiek kārtoti, varat iepazīties

8.1.    Ar saviem personas datiem, kas tiek kāroti, varat iepazīties šādos veidos:
8.1.1.    Atsūtot mums iesniegumu pa elektronisko pastu: info@newnordic.lv;
8.1.2.    Iesniedzot mums iesniegumu pa tālruni: +371 67113130;

9.    Savus personas datus varat mainīt/precizēt

9.1.    Savus personas datus varat mainīt vai precizēt šādos veidos:
9.1.1.    Savā personīgajā pieslēguma kontā, profila rediģēšanas vidē;
9.1.2.    Atsūtot mums iesniegumu pa elektronisko pastu info@newnordic.lv;
9.1.3.    Paziņojot mums pa tālruni +371 67113130;

10.    Varat pieprasīt, lai mēs izdzēstu Jūsu personas datus


10.1.    Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs vairs nekārtotu Jūsu personas datus un tos izdzēstu. Jūsu personas dati tiks izdzēsti, kad iesniegsiet mums iesniegumu tos dzēst. 

10.2.    Atvainojamies, taču Jūsu personas dati netiks izdzēsti no mūsu datu bāzes, ja saņemot Jūsu iesniegumu, konstatēsim, ka:
10.2.1.    Jūsu personas dati ir nepieciešami, lai tiktu sasniegti mērķi, kuru dēļ šie dati tika ievākti un kārtoti;
10.2.2.    Jūs neesat atcēlis vienošanos par Jūsu personas datu kārtošanu;
10.2.3.    Jūs nepiekritāt Jūsu personas datu kārtošanai, taču tāda datu kārtošana ir obligāta mūsu likumīgo interešu dēļ;
10.2.4.    Kārtot Jūsu personas datus mums nosaka spēkā stājušies Eiropas Savienības un nacionālie tiesību akti.  
10.2.5.    Jūsu datus mums obligāti jākārto tiesisko prasību iesniegšanas, izpildes vai aizstāvēšanas dēļ.  

10.3.    Iesniegumu par Jūsu personas datu izdzēšanu Jūs varat iesniegt šādos veidos:
10.3.1.    Atsūtot mums iesniegumu pa elektronisko pastu info@newnordic.lv;
10.3.3.    Paziņojot mums pa tālruni +371 67113130;

11.    Vai varu ierobežot tiesības kārtot manus personas datus, kā to izdarīt?


11.1.    Jums ir tiesības ierobežot mums iesējas kārtot Jūsu personas datus. Kad Jūs ierobežojat Jūsu personas datu kārtošanu, mēs ar Jūsu personas datiem vairs neveiksim nekādas darbības, izņemot personas datu aizsargāšanu. Personas datu kārtošanu Jūs varat ierobežot, ja ir vismaz viens no šiem apstākļiem:
11.1.1.    Jūsu personas dati ir neprecīzi (Personas datu kārtošanas darbības šajā gadījumā tiks ierobežotas, kamēr tiks pārbaudīta datu precizitāte);
11.1.2.    Jūsu personas dati tiek kārtoti nelikumīgi, taču Jūs nepiekrītat, ka Jūsu dati tiktu izdzēsti.
11.1.3.    Jūsu personas dati ir obligāti, tiecoties iesniegt, pildīt vai aizstāvēt juridiskās prasības.
11.1.4.    Jūsu personas dati tiek kārtoti, Jums nepiekrītot tādai personas datu kārtošanai (Datu kārtošana tiks ierobežota šī iemesla dēļ, kamēr tiks pārbaudīts, vai iemesli, kuru dēļ kārtojam Jūsu personas datus, ir svarīgāki par Jūsu norādītajiem). 

11.2.    Ierobežot Jūsu personas datu kārtošanu Jūs varat iesniegt šādos veidos:
11.2.1.    Atsūtot mums iesniegumu pa elektronisko pastu info@newnordic.lv;
11.2.2.    Paziņojot mums pa tālruni +371 67113130;

 

12.    Varat atcelt savu vienošanos


12.1.    Savu vienošanos par Jūsu personas datu kārtošanu varat atcelt jebkurā laikā. Vienošanos variet atcelt šādos veidos: 
12.1.1.    Atsūtot mums iesniegumu pa elektronisko pastu info@newnordic.lv;
12.1.2.    Paziņojot mums pa tālruni +371 67113130;

 

13.    Datu pārvietošanas tiesības


13.1.    Tiesības uz datu pārvietošanu nozīmē, ka Jums tiek atļauts saņemt sistematizētus, parasti izmantojamus, datorā lasāmus un jēdzienu formātā tādus Jūsu iesniegtos personas datus, kurus mēs kārtojam ar automatizētiem līdzekļiem. Ja tas ir tehniski iespējams un ja Jūs pieprasāt, tādi Jūsu dati var būt pārsūtīti uzreiz citai Jūsu norādītai personai.
13.2.    Iesniegumu par personas datu pārvietošanu vai pārsūtīšanu sistematizētā formātā Jūs varat iesniegt šādos veidos: 
13.2.1.    Atsūtot mums iesniegumu pa elektronisko pastu info@newnordic.lv;
13.2.2.    Paziņojot mums pa tālruni +371 67113130;

 

14.    Varat iesniegt ielūgumu, lai tiktu īstenotas Jūsu tiesības

 

14.1.    Iesniegumus, kas saistīti ar Jūsu personas datu kārtošanu, mums varat iesniegt šādos veidos:
14.1.1.    Atsūtot mums iesniegumu pa elektronisko pastu info@newnordic.lv;
14.1.2.    Iesniedzot mums iesniegumu pa tālruni +371 67113130;

14.2.    Savā sistēmā Jūsu identifikāciju veicam, vadoties pēc Jūsu elektroniskās pasta adreses. Iesniedzot mums iesniegumu vienā no norādītajiem veidiem, vienmēr norādiet sava elektroniskā pasta adresi, uz kuru varēsim nosūtīt nepieciešamo informāciju. Ja Jūs nenorādāt elektroniskā pasta adresi vai tā nesakrīt ar personas, kas iesniedz iesniegumu, elektroniskā pasta adresi, mums nebūs iespējams Jūs atbilstoši identificēt un izsniegt Jūsu prasīto informāciju vai izpildīt Jūsu lūgumu. 


15.    Kas ir sīkdatnes? 

 
15.1.     Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datora atmiņu mājas lapas apmeklēšanas laikā. Sīkdatnes palīdz mums atpazīt Jūsu ierīci un palīdz mums uzlabot mūsu interneta mājaslapas funkcionalitāti un atvieglot tās izmantošanu. Sīkdatņu politika.